ЭлУМКД

Геодезия

Автор: Апшикур Байтак
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Картамен жұмыс ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 1 дәрістер конспектісі Файл
глоссарий анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
силлабус практика силлабус Файл
Өздік жұмыс ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыстық программа жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Практикалық жұмыс №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Силлабус Геодезия силлабус Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Координаталар ведомосін есептеу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 2 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
әдістемелік құрал СОӨЖ ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Координаталар ведомосін есептеу (жалғасы) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Теодолиттік түсірістің планын салу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 4 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Тахеометриялық түсірістің журналын өңдеу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 5 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Тахеометриялық түсірістің планын салу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 6 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Тахеометриялық түсірістің планын салу (жалғасы) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тест жаттығу құрылғысы Файл
Практикалық жұмыс №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Геометриялық нивелирлеу журналын өңдеу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 8 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Геометриялық нивелирлеу журналын өңдеу (жалғасы) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 9 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Түзу және қисық ведомосін есептеу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 10 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Түзу және қисық ведомосін есептеу (жалғасы) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 11 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Бойлық қиманы салу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №12 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 12 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Көлденең қиманы салу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №13 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 13 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Бойлық және көлденең қималарды салу ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Практикалық жұмыс №14 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Дәріс 14 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Бақылау сұрақтары жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тест жаттығу құрылғысы Файл
Дәріс 15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
емтихандық тест жаттығу құрылғысы Файл
Атауы Категория Сілтеме
глоссарий анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
тест жаттығу құрылғысы Файл
тест жаттығу құрылғысы Файл
емтихандық тест жаттығу құрылғысы Файл