ЭлУМКД

Экология негіздері және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Автор: Азаматова Жанерке Кыдырбековна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Экология дәрістер конспектісі Файл
Практическая работа 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание на СРСП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Краткий конспект лекций по БЖД дәрістер конспектісі Файл
Конспект лекций по Экологии дәрістер конспектісі Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Организм и среда дәрістер конспектісі Файл
Практическая работа 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРСП 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Экосистемы дәрістер конспектісі Файл
Практическая работа 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание на СРСП3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Биосфера дәрістер конспектісі Файл
Практическая работа 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание на СРСП 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Атмосфера дәрістер конспектісі Файл
Практическая работа 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание на СРСП 5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Гидросфера жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Практическая работа 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Литосфера жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Практическая работа 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 1 дәрістер конспектісі Файл
задание на практическую работу 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание на СРОП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Краткий конспект лекций по БЖД дәрістер конспектісі Файл
МУ к практическим по БЖД тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 2 дәрістер конспектісі Файл
Задание к практической работе 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Задание к СРОП 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
БЖД оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
МУ к СРО тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
план Машзавода тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Условные обозначеия анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Задание на СРОП 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание на СРО1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для самопроверки ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
задание СРОП 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к практической 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
лекция 4 дәрістер конспектісі Файл
задание к практической 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для самопроверки ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание с СРОП 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
лекция 5 дәрістер конспектісі Файл
задание к СРО 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к практической 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
анализ хим.обстановки оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
лекция 6 дәрістер конспектісі Файл
практика 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРО 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
для рефератов ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
темы рефератов ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
лекция7 дәрістер конспектісі Файл
Эвакуация оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
задание к практической 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРОП 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
БЖД оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Условные обозначеия анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
анализ хим.обстановки оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Эвакуация оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл