ЭлУМКД

Басқарушылық талдау

Автор: Ургушева Самал Серкановна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 1 Экономикалық талдаулың пәні, мақсаты және түрлері. Экономикалық талдаудың негіздері дәрістер конспектісі Файл
Рабочая модульная программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Контрольная работа ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 2 Экономикадық талдаудың әдістері мен тәсілдері дәрістер конспектісі Файл
Тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма Экономикадық талдаудың әдістері мен тәсілдері ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 3 Факторлық талдаудың әдістемесі. Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өлшеу тәсілдері дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма Факторлық талдаудың әдістемесі ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 4 Талдаудың экономика-математикалық тәсілдері дәрістер конспектісі Файл
задание для практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 5 Резервтерді анықтау мен есептеу әдісгемесі дәрістер конспектісі Файл
Тапсырма ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма Қаржылық талдау түсінігі, мәні, міндеттері және ақпараттық қамтамасыз етілуі ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 6 Қаржылық талдау түсінігі, мәні, міндеттері және ақпараттық қамтамасыз етілуі дәрістер конспектісі Файл
задание для практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 7 Баланс өтімділігін талдау дәрістер конспектісі Файл
Лекция 7 Баланстың өтімділігін талдау. Қаржылық коэффициентті талдау дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма Қаржылық талдау ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 8 Қаржылық нәтижелерді талдау дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Басқарушылық талдаудың түрлері дәрістер конспектісі Файл
Тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 10 Өнімдерді өндіру мен сатуды талдау дәрістер конспектісі Файл
Тапсырма ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тапсырма 10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма Қаржылық талдау коэффициенттері ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 11 Капиталды қалыптастыру мен орналастыруды талдау. Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді пайдалануын талдау дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Тапсырма ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 13 Негізгі құралдарды пайдалануды талдау. Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау дәрістер конспектісі Файл
Тапсырма ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 14 Еңбек ресурсарын пайдалануды талдау дәрістер конспектісі Файл
Материал практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 15 Кәсіпорынның маркетингтік қызметін талдау дәрістер конспектісі Файл
Материал практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
учебник анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл