ЭлУМКД

Басқару есебі 1

Автор: Мадиярова Эльвира Собетоллаевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Модульдік жұмыс оқу бағдарламасы және силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Лекция 1 БАСҚАРУ ЕСЕБІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК дәрістер конспектісі Файл
БАСҚАРУ ЕСЕБІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК дәрістер конспектісі Сілтеме
Басқару есебі мен қаржылық есептің салыстырмалы сипаты анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Задание 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 2 БАСҚАРУ ЕСЕБІНДЕГІ ШЫҒЫНДАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ дәрістер конспектісі Файл
Шығындар дәрістер конспектісі Сілтеме
Задание для СРОП 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 3 ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ дәрістер конспектісі Файл
Задание для СРО 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 3 ӨНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУ дәрістер конспектісі Файл
Задание для СРОП 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 4 ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ дәрістер конспектісі Файл
Задание 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 4 ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ дәрістер конспектісі Файл
Задание для СРОП 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 5 ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ МЕН ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ ТАПСЫРЫСТЫҚ ӘДІСІ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 6 ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН КАЛЬКУЛЯЦИЯЛАУ МЕН ШЫҒЫНДАР ЕСЕБІНІҢ ҮРДІСПЕ - ҮРДІС ӘДІСІ дәрістер конспектісі Файл
Задание для СРОП 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание для СРО 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 7 дәрістер конспектісі Файл
Задание 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 8 дәрістер конспектісі Файл
Задание для СРОП 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 8 дәрістер конспектісі Файл
Задание 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 9 дәрістер конспектісі Файл
Задание для СРОП 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 9 дәрістер конспектісі Файл
Задание 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 10 дәрістер конспектісі Сілтеме
Задание для СРОП 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Задание 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Басқарушылық шешімдерді қабылдау анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
БАСҚАРУ ЕСЕБІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК дәрістер конспектісі Сілтеме
Басқару есебі мен қаржылық есептің салыстырмалы сипаты анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Шығындар дәрістер конспектісі Сілтеме
Лекция 10 дәрістер конспектісі Сілтеме
Басқарушылық шешімдерді қабылдау анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме