ЭлУМКД

Іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері

Автор: Фролова Ольга Вячеславовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Задания для контрольной работы ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация. Магниторазведка. Элементы магнитизма. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитное поле Земли оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитные свойства пород и руд. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 1. Магниторазведка. Элементы магнетизма. дәрістер конспектісі Файл
Рабочая модульная программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Для практических тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 3. Магниторазведка. палеомагнитные исследования дәрістер конспектісі Файл
Презентация.Магниторазведка. Элементы магнитного поля оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Палеомагнитные методы. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Геофизическая аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Лекция 2. Магниторазведка. Магниторазведочная аппаратура. дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Для практических тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 5. Магниторазведка. Применение магниторазведки дәрістер конспектісі Файл
Презентация.Применение магнитных методов при съёмке оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Применение магнитных методов для геолого-технологического картирования оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 4. Магниторазведка. Применение палеомагнитных методов дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация.Применение магнитных методов при поисках оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 7. Гравиразведка.Гравитационное поле Земли дәрістер конспектісі Файл
Лекция 6. Магниторазведка. Применение магнитных методов при поисках дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Гравиразведочная аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Лекция 8.Гравиразведка. Аппаратура дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация.Гравиразведка оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 10. Электроразведка. электрические свойства горных пород и руд дәрістер конспектісі Файл
Лекция 9. Гравиразведка.Области применения дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 11. Электроразведка. Методы КЭП дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 13. Электроразведка. МПП дәрістер конспектісі Файл
Лекция 12. Электроразведка. Методы полей физико-химического происхождения дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 15. Методика сейсморазведочных работ дәрістер конспектісі Файл
Лекция 14.Сейсморазведка. Теоретические основы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 17. Ядерная геофизика. Аппаратура дәрістер конспектісі Файл
Лекция 16. Ядерная геофизика. Физико-геологические основы гамма-и нейтроного методов дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 19. Скважинная геофизика. Электрические методы исследования скважин дәрістер конспектісі Файл
Лекция 18.Ядерная геофизика. Примеры использования дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 20. Скважинная геофизика. Ядерно-физические методы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 21. Скважинная геофизика. Методы скважинной геофизики дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 22. Принципы комплексирования дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 23. Биолокация дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Презентация. Магниторазведка. Элементы магнитизма. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитное поле Земли оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитные свойства пород и руд. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Магниторазведка. Элементы магнитного поля оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Палеомагнитные методы. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Геофизическая аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Презентация.Применение магнитных методов при съёмке оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Применение магнитных методов для геолого-технологического картирования оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Применение магнитных методов при поисках оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Гравиразведочная аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Презентация.Гравиразведка оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл