ЭлУМКД

Пайдалы қазбалар кенорындарының өндірістік түрлері

Автор: Амралинова Бакытжан Базарбековна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Задание 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
месторождения России и Казахстана оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Карты местонахождений минералов и примеры находок оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Лекция 1 Общие сведения дәрістер конспектісі Сілтеме
Лекция 2. Черные металлы. дәрістер конспектісі Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
контрольная работа 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
РУП жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Лекция 3. Легирующие металлы (Тi, Va) дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
задание 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 4. Легирующие металлы. Месторождения Ni, Co, Mо, W дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
задание 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 5. Цветные металлы (Al,Mg и Cu) дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
задание 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 6. Цветные металлы (Pb, Zn,Sn) дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
задание для самоконтроля ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 7. Цветные металлы (Hg, Vi, Sb) дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
СРОП 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
контрольная работа 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 8.Благородные металлы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
задание 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 9. Редкие металлы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
СРОП 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 10. Радиоактивные металлы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
задание 8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 11. Драгоценные камни дәрістер конспектісі Сілтеме
Лекция 12. Драгоценные, поделочные камни дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
СРОП 8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 13. Графит дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
задание 9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 15.Месторождения нефти и газа в Казахстане дәрістер конспектісі Сілтеме
Лекция 14. Месторождения угля, нефти и газа дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
вопросы для самопроверки ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
месторождения России и Казахстана оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Карты местонахождений минералов и примеры находок оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Лекция 1 Общие сведения дәрістер конспектісі Сілтеме
лекция 11. Драгоценные камни дәрістер конспектісі Сілтеме
лекция 15.Месторождения нефти и газа в Казахстане дәрістер конспектісі Сілтеме