ЭлУМКД

Автоматтандырудың техникалық құралдары

Автор: Григорьева Светлана Владимировна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 1. Общие сведения о ТСА дәрістер конспектісі Файл
Рабочая программа жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 2. Государственная система приборов и средств автоматизации дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 3. Измерительные преобразователи, датчики дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 4. Аналоговые измерительные устройства дәрістер конспектісі Файл
Методические указания к заданию 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Индивидуальное задание 1. Изучение разновидностей структур автоматизации тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 5. Метрологические характеристик измерительных преобразователей дәрістер конспектісі Файл
Методические указания к заданию 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Индивидуальное задание 2. Элементы системы автоматики тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 6. Линии связи измерительных устройств дәрістер конспектісі Файл
Методические указания к заданию 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Индивидуальное задание 3. Элементы системы автоматики тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 7. Нормирующие преобразователи дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 8.Промышленные цифровые интерфейсы дәрістер конспектісі Файл
Методические указания к заданию 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Индивидуальное задание 4. Элементы системы автоматики тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 9. Устройство связи с объектом дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 10. Автоматические регуляторы дәрістер конспектісі Файл
Методические указания к заданию 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Индивидуальное задание 5. Элементы системы автоматики тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 11. Измерители-регуляторы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 12. Программируемые логические контроллеры дәрістер конспектісі Файл
Методические указания к заданию 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Индивидуальное задание 6. Анализ характеристик систем автоматики, изучение разновидностей регуляторов тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 13. Усилители мощности дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 14. Исполнительные устройства дәрістер конспектісі Файл
Методические указания к заданию 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Индивидуальное задание 7. Современные средства технической автоматизации тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 15. Объекты управления дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме