ЭлУМКД

Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау

Автор: Котлярова Ирина Александровна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Рабочая учебная программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Лекция. Основные понятия информационной безопасности дәрістер конспектісі Файл
Лаб.работа №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Политика безопасности дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Стандарты ИБ дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Методы и средства защиты информации дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вопросы для подготовки к рубежному контролю ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Модели защиты дәрістер конспектісі Файл
Криптография анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Технические средства защиты информации дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вопросы для самоконтроля ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вопросы для подготовки к рубежному контролю ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Криптографические средства защиты информации дәрістер конспектісі Файл
Индивидуальное задание 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Принципы построения систем защиты дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Асимметричные криптоалгоритмы дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Технология цифровых подписей дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Стандарты на алгоритмы цифровых подписей дәрістер конспектісі Файл
Вопросы для подготовки к рубежному контролю ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Механизмы распределения ключей дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задачи по асимметричным криптоалгоритмам ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Методы идентификации и установления подлинности дәрістер конспектісі Файл
Вопросы для подготовки к рубежному контролю ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Компьютерные вирусы дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа №9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вопросы для свмоконтроля ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция. Технологии обеспечения безопасности дәрістер конспектісі Файл
Вопросы для подготовки к рубежному контролю ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Криптография анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме