ЭлУМКД

Еңбекті қорғау

Автор: Васильева Ольга Юрьевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
задание 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Методические указания1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
лекция 1 дәрістер конспектісі Файл
задание сроп 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
темы рефератов анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
конспект лекций дәрістер конспектісі Файл
рабочая программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
список литературы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
задание 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 2 дәрістер конспектісі Файл
методичесике указания к практической и СРОП 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для СРО1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
методические указания к СРО тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
для самопроверки 1 жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Задание 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 4 дәрістер конспектісі Файл
задание к практической 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
методические указания к практической и СРОП 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание к СРО2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
лекции 5 дәрістер конспектісі Файл
для самопроверки 2 жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
лекция 6 дәрістер конспектісі Файл
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
лекция 7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
лекция 8 дәрістер конспектісі Файл
методические указания к практическим занятиям РК2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
лекция9 дәрістер конспектісі Файл
методические уазания к СРОП 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
задание СРО 5 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
вопросы для итогового контроля анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
лекция 10 дәрістер конспектісі Файл
методические указания ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
лекция11 дәрістер конспектісі Файл
задания СРОП 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
лекция12 дәрістер конспектісі Файл
задание СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к практической рабтоте тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
лекции 13 дәрістер конспектісі Файл
задание к практической работе тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
лекции14 дәрістер конспектісі Файл
задание практической работе тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
лекция15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Методические указания1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
темы рефератов анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
список литературы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
вопросы для итогового контроля анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл