ЭлУМКД

Өндірістік жарақат, кәсіби аурулар және жеке қорғаныс құралдары

Автор: Васильева Ольга Юрьевна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
задание к практической работе1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
лекция 1 дәрістер конспектісі Файл
лекции дәрістер конспектісі Файл
материалы практических занятий тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
литература анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
материалы к СРОП тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
материалы к СРО тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
рабочая программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
1 задание к практической и СРОП.1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
практическая работа 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание к СРОП 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 2 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
2 задание к практической.работе и СРОП 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к практической работе 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРО 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 3 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
1 задание к лпрактической работе и СРОП 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лабораторная работа 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание к СРОП 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 4 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
2 задание к практической иСРОП 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРОП 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 5 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
заданиек практической работе 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к С РО 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 6 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
лекция 7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
1 задание к практической и СРОП 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лабораторная работа 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
заданиек СРО 3 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 8 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
2 задание к практической 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 9 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
1 задание клабораторной 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лабораторная работа 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
задание к СРОП 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 10 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
2 задание к лабораторной 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к практ 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание к СРОП 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 11 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
задание к практической работе 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СИЗ 1 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
задание СРОП 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 12 жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
задание к практической работе 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекция 13 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
задание к СРОП7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СИЗ 2 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
лекция 14 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
лекция 15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
литература анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
СИЗ 1 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
СИЗ 2 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл