ЭлУМКД

Антеналы-фидерлық құрылғылар

Автор: Красавин Александр Львович
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
силлабус дисциплины "Теория передачи электромагнитных волн" жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Электромагнитные поля.(Вводная лекция) дәрістер конспектісі Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Электростатика.Поток векторного поля.Теорема Гаусса дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Задачи по электростатике тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Магнитостатика. Закон Био-Савара-Лапласа дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Магнитостатика (Задачи) ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Потенциал электрического поля дәрістер конспектісі Файл
Электростатика (контрольная) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Энергия электрического поля дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Потенциал электрического поля (задачи) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Магнитные поля ( задачи и вопросы) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задачи для самостоятельного решения аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Элементы теории поля (дивергенция, ротор, оператор набла) дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Энергия электрического поля тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Циркуляция векторного поля (задачи) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
уравнения максвелла дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Задачи и контрольные вопросы (Уравнения Максвелла) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Теория поля (задачи ) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Векторный потенциал дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Конспект, ответ на контрольные вопросы (основы радиосвязи) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вопросы к экзамену қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Волновое уравнение (электромагнитное поле) дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Плоские электромагнитные волны, поляризация ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задачи по теме "электромагнитные волны" для самостоятельного решения аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Плоские электромагнитные волны дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Вектор Пойнтинга, Энергия поля (задачи) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Вектор Пойнтинга. Энергия и импульс эм. поля дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Семинар "Зоны Френеля" тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Когерентные источники электромагнитных волн (реферат) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Интерференция и дифракция электро-магнитных волн дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Отражение эм. волн от проводящей поверхности дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
материалы к семинару "Дисперсия электромагнитных волн" ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Пространственная и временная дисперсия эм. волн дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Групповая и фазовая скорость (реферат) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
распространение эм. волн в неоднородной среде дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Вопросы к экзамену қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме