ЭлУМКД

Қоршаған ортаны қорғау негіздерінің теориясы және мамандыққа кіріспе

Автор: Даумова Гульжан Камалбеккызы
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Тәжірибелік жұмыс №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Дәріс №1 дәрістер конспектісі Файл
Тәжірбелік жұмыс №1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Силлабус силлабус Файл
Жұмыс оқу бағдарламасы жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №2 дәрістер конспектісі Файл
СРОП 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Қосымша әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдар анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №3 дәрістер конспектісі Файл
Тәжірибелік жұмыс №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Тәжірбелік жұмыс №2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП -2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №4 дәрістер конспектісі Файл
Студенттің өзіндік жұмысы -1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №5 дәрістер конспектісі Файл
Тәжірибелік жұмыс №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Тәжірбелік жұмыс №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП -3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №6 дәрістер конспектісі Файл
Өзіндік жұмыс ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Жеке тапсырма РК1 жеке Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП -4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №7 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №8 дәрістер конспектісі Файл
Тәжірибелік жұмыс №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Тәжірбелік жұмыс №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП-5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №9 дәрістер конспектісі Файл
Өзіндік жұмыс -2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Экологиялық Кодекс анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №10 дәрістер конспектісі Файл
Тәжірбелік жұмыс №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП-6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №11 дәрістер конспектісі Файл
Студенттің өзіндік жұмысы -2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №12 дәрістер конспектісі Файл
Тәжірбелік жұмыс №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП-7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №13 дәрістер конспектісі Файл
Слайд оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №14 дәрістер конспектісі Файл
Тәжірбелік жұмыс №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРОП-8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс №15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Қосымша әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдар анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Экологиялық Кодекс анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Слайд оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл