ЭлУМКД

Инженерлік графика

Автор: Курманова Даметык Тайтуковна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
нүкте дәрістер конспектісі Файл
СРС анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
16-БЖК жұмыс оқу бағдарламасы Файл
нүкте тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
лекции дәрістер конспектісі Сілтеме
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
лекция дәрістер конспектісі Файл
СРС анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
лабораторные тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
түзу тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
нүкте ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
сопряжение ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
позициялық есептер дәрістер конспектісі Файл
СРОП оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
сызықтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
нүкте ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
4 дәріс Нукте дәрістер конспектісі Файл
түзулер тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сызықтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
тапсырма ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
түзу ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
5 дәріс Түзу дәрістер конспектісі Файл
сызықтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
сызықтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер п. 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
жазықтық ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
6 дәріс Жазықтықтар дәрістер конспектісі Файл
жазықтықтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
жазықтық тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер п. 8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
көпжақтар ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
7 дәріс Көпжақтар дәрістер конспектісі Файл
көпжақтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
рубежный контроль 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
көпжақтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
эл материал оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
көріністер ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
8 дәріс Көріністер дәрістер конспектісі Файл
көрініс тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
көріністер тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
екі жазықтық ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
9 дәріс Жазыктық қиылысу дәрістер конспектісі Файл
жазықтық тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
жазықтықтар тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
аксонометриялық ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
10 дәріс Аксонометриялық проекциясы дәрістер конспектісі Файл
аксонометрия тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
аксонометрия тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
күрделі редакциялау ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
11 дәріс Форматтар дәрістер конспектісі Файл
күрделі тіліктер тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
тілік тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
тілік ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
12 дәріс Шрифтер дәрістер конспектісі Файл
тілік тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
күрделі тіліктер тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
жұмыс дәптер ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
үш көрініс ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
13 дәріс Өлшемдер дәрістер конспектісі Файл
күрделі тілік тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
күрделі тілік тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
қима ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
14 дәріс Изометриялық проекциясы дәрістер конспектісі Файл
қима тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
қима тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Көлемді денелер ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
15 дәріс Көлемді денелер дәрістер конспектісі Файл
білік тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
рубежный контроль 2 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
білік тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
материал қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
сұрақтар оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
материал для подготовки оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
материал қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
емтихан жаттығу құрылғысы Файл
Атауы Категория Сілтеме
СРС анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
лекции дәрістер конспектісі Сілтеме
СРС анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
СРОП оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
эл материал оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
сұрақтар оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
материал для подготовки оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
емтихан жаттығу құрылғысы Файл