ЭлУМКД

Жерасты жұмыстарына арналған станционарлы қондырғылар және тау-кен машиналары

Автор: Азаматкызы Самал
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Дәріс 1 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Қосымшалар анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 2 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
CӨЖ 1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Көтеру қондырғылары анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Шахтағы жұмыс оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 3 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СОӨЖ 1 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 4 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СОӨЖ 2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 5 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
CОӨЖ 3 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 6 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СОӨЖ 4 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Сутөкпе қондырғылары оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 7 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СОӨЖ 5 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 8 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СӨЖ 2 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Горные машины анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 9 дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ 6 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 10 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 11 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СОӨЖ 7 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 12 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 13 дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ 8 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 14 дәрістер конспектісі Файл
Практикалық жұмыс 12 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СОӨЖ 9 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Дәріс 15 дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Әдебиеттер тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Қосымшалар анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Көтеру қондырғылары анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Шахтағы жұмыс оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Сутөкпе қондырғылары оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Горные машины анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме