ЭлУМКД

Кристаллография және минералогия

Автор: Черненко Зинаида Ивановна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Лаб.раб.1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
МУ- минер лаб.1,2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Расписание консультаций анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
МУ к лаб. раборам по кристаллографии и минералогии тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Лекция 1 презентация дәрістер конспектісі Файл
Материалы по организации рубежного контроля 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Раб.прогр. для геологов по минералогии жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Презентация 1Основы кристаллографиии оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Наличие ссылок на другие источники анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Лекция 1 Основные этапы развити минералогии и кристаллографии дәрістер конспектісі Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Задания для СРо ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лаб.раб.1,2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Му к СРО анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
силлабус анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
МУ к контрольным работам тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лабораторная работа 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация 2класс "Сульфиды" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 2 Кристаллическое строение минералов дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Задание к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 2 Самородные элементы дәрістер конспектісі Файл
Лаб. работа 3-окислы тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
МУ кСРОП анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Лабораторная работа №3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация 3 Класс "Карбонаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 3-класс сульфиды дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Класс карбонаты дәрістер конспектісі Файл
Лаб.раб.4-карбонаты. 5-сульфаты тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Мультимедиа дәрістер конспектісі Файл
Презентация класс "Окислы" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 4 Класс карбонаты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лаб.раб.4-карбонаты. 5-сульфаты тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Презентация класс "Сульфаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 5 Класс оки слы и ги дроокислы дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лаб.раб.6-галогениды тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Презентация класс "Галогениды" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 6-сульфаты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Примерная тематика курсовых работ курстық жұмыстар/жобалар үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лабораторная 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Задания для самостоятельной работы студентам (РК1) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Лабораторная работа №7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация лекция 7 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Рубежный контроль 1 аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №8 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лаб.раб.8,9,10,11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
МУ для заочников курстық жұмыстар/жобаларды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар Файл
Задания для самостоятельной работы студентов (РК2) тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Материалы по организации рубежного контроля 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Сам.раб. СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Задание для СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация класс "Силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 8-Силикаты и их аналоги дәрістер конспектісі Файл
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №9 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лаб.раб.8,9,10,11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Сам раб. СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 9 Островные силикаты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №10 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лаб.раб.8,9,10,11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Сам.раб СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация класс "Островные силикаы" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 10 Кольцевык силикаты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Ла.раб.8,9,10,11 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Сам.раб.СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация класс "Кольцевые силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс"Цепочечные и ленточные силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 11 Цепочечные и ленточные силикаты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лабораторная работа №12 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лаб.раб.12 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Сам.рабСРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация класс"Каркасные силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 12 Полевые шпаты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
МУ к СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Сам.ра.СРОП ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 13-Кольцевые силикаты дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Сам.раб. СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Курс лекций дәрістер конспектісі Файл
Лекция 14, каркасные силикаты, заключение дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Тестовые вопросы по дисциплине дәрістер конспектісі Файл
Курс лекций по кристаллографии и минералогии дәрістер конспектісі Файл
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Сам.раб СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Наличие ссылок на основную и дополнительную литературу анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Наличие ссылок на другие источники анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
МУ для заочников оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Тестовые блоки жаттығу құрылғысы Файл
Вопросы для подготовки к защите курсовой работы жаттығу құрылғысы Файл
Методические указания для СРО анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
ссылки на другие источники анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Тесты для экзамена қорытынды бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Атауы Категория Сілтеме
Расписание консультаций анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Материалы по организации рубежного контроля 1 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Презентация 1Основы кристаллографиии оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Наличие ссылок на другие источники анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Му к СРО анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
силлабус анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Презентация 2класс "Сульфиды" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
МУ кСРОП анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Презентация 3 Класс "Карбонаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс "Окислы" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс "Сульфаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс "Галогениды" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация лекция 7 оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Материалы по организации рубежного контроля 2 анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс "Силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс "Островные силикаы" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс "Кольцевые силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс"Цепочечные и ленточные силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация класс"Каркасные силикаты" оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Наличие ссылок на основную и дополнительную литературу анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Наличие ссылок на другие источники анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
МУ для заочников оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Тестовые блоки жаттығу құрылғысы Файл
Вопросы для подготовки к защите курсовой работы жаттығу құрылғысы Файл
Методические указания для СРО анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
ссылки на другие источники анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл