ЭлУМКД

Инновациялық менеджмент

Автор: Казыкенов Аслан Жадыгерович
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Контрольная работа №1 ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
рабочая программа жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 1 Сущность понятия «организация». Общие законы организации дәрістер конспектісі Файл
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 2. История развития науки об организации производства дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 3. Определение понятия «организация производства». Предмет, методы и задачи организации производства дәрістер конспектісі Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 4. Классификация промышленных предприятий дәрістер конспектісі Файл
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Видеолекций по курсу "Организация производства" анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Контрольная работа №2 ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 5.Производственная структура предприятия и факторы, ее определяющие дәрістер конспектісі Файл
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 6. Виды производственной структуры предприятия дәрістер конспектісі Файл
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция7. Формы организации производства дәрістер конспектісі Файл
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 8.Особые формы объединений предприятий дәрістер конспектісі Файл
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 9. Тип производства дәрістер конспектісі Файл
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 11. Принципы рациональной организации производственных процессов дәрістер конспектісі Файл
Лекция 12. Организация производственного процесса во времени. Производственный цикл дәрістер конспектісі Файл
Лекция 10. Производственный процесс на промышленном предприятии дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 14.Организация производственных процессов в пространстве дәрістер конспектісі Файл
Лекция 15. Особенности организации рабочих мест дәрістер конспектісі Файл
Лекция 13. Расчет и анализ производственного цикла сложного процесса дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Видеолекций по курсу "Организация производства" анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме