ЭлУМКД

Іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістері

Автор: Фролова Ольга Вячеславовна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Задания для контрольной работы Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Презентация. Магниторазведка. Элементы магнитизма. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитное поле Земли оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитные свойства пород и руд. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 1. Магниторазведка. Элементы магнетизма. дәрістер конспектісі Файл
Модульная рабочая программа и силлабус жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 3. Магниторазведка. палеомагнитные исследования дәрістер конспектісі Файл
Презентация.Магниторазведка. Элементы магнитного поля оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Палеомагнитные методы. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Геофизическая аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Лекция 2. Магниторазведка. Магниторазведочная аппаратура. дәрістер конспектісі Файл
Для практических тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 5. Магниторазведка. Применение магниторазведки дәрістер конспектісі Файл
Презентация.Применение магнитных методов при съёмке оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Применение магнитных методов для геолого-технологического картирования оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 4. Магниторазведка. Применение палеомагнитных методов дәрістер конспектісі Файл
Для практических тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Презентация.Применение магнитных методов при поисках оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 7. Гравиразведка.Гравитационное поле Земли дәрістер конспектісі Файл
Лекция 6. Магниторазведка. Применение магнитных методов при поисках дәрістер конспектісі Файл
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Гравиразведочная аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Лекция 8.Гравиразведка. Аппаратура дәрістер конспектісі Файл
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
Презентация.Гравиразведка оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Лекция 10. Электроразведка. электрические свойства горных пород и руд дәрістер конспектісі Файл
Лекция 9. Гравиразведка.Области применения дәрістер конспектісі Файл
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 11. Электроразведка. Методы КЭП дәрістер конспектісі Файл
Для практических работ тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 13. Электроразведка. МПП дәрістер конспектісі Файл
Лекция 12. Электроразведка. Методы полей физико-химического происхождения дәрістер конспектісі Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 15. Методика сейсморазведочных работ дәрістер конспектісі Файл
Лекция 14.Сейсморазведка. Теоретические основы дәрістер конспектісі Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 17. Ядерная геофизика. Аппаратура дәрістер конспектісі Файл
Лекция 16. Ядерная геофизика. Физико-геологические основы гамма-и нейтроного методов дәрістер конспектісі Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 19. Скважинная геофизика. Электрические методы исследования скважин дәрістер конспектісі Файл
Лекция 18.Ядерная геофизика. Примеры использования дәрістер конспектісі Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 20. Скважинная геофизика. Ядерно-физические методы дәрістер конспектісі Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 21. Скважинная геофизика. Методы скважинной геофизики дәрістер конспектісі Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 22. Принципы комплексирования дәрістер конспектісі Файл
СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 23. Биолокация дәрістер конспектісі Файл
СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Презентация. Магниторазведка. Элементы магнитизма. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитное поле Земли оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Магнитные свойства пород и руд. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Магниторазведка. Элементы магнитного поля оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация. Палеомагнитные методы. оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Геофизическая аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Презентация.Применение магнитных методов при съёмке оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Применение магнитных методов для геолого-технологического картирования оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Презентация.Применение магнитных методов при поисках оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Гравиразведочная аппаратура оқу және оқу- әдістемелік материалдар Сілтеме
Презентация.Гравиразведка оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл