ЭлУМКД

Жер қойнауын пайдалану негіздері

Автор: Ағалиева Бақытгүл Болатқанқызы
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
1 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
Закон о недрах и недропользовании анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Подзаконные нормативные правовые акты тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әдебиет тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
1 Зертханалық жұмысқа тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
РУП жұмыс оқу бағдарламасы Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
2 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ (1, 2 тапсырма) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
3 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ (3,4 тапсырма) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Тапсырма3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
4 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
3 Зертханалық жұмысқа тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Проектное управление в недропользовании оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
5 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ (5,6 тапсырма) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
6 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СӨЖ (1 тапсырма) ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
7 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
4 Зертханалық жұмысқа тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
8 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ (7,8 тапсырма) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
5 Зертханалық жұмысқа тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
9 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ (9,10 тапсырма) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
10 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ (11, 12тапсырма) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
11 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СОӨЖ (13тапсырма) ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
12 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
6 Зертханалық жұмысқа тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
13 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
7 Зертханалық жұмысқа тапсырма тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
14 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
СӨЖ 2 Тапсырма ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
15 Дәріс дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
Закон о недрах и недропользовании анықтамалық-әдістемелік материалдар Сілтеме
Подзаконные нормативные правовые акты тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Сілтеме
Әдебиет тізімі анықтамалық-әдістемелік материалдар Файл
Проектное управление в недропользовании оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл