Оқытушының портфолиосы

 

Кері қайту
Даумова Гульжан Камалбеккызы Кафедра: Жер туралы ғылымдар және қоршаған орта мектебі
Ғылыми дәреже:
техника ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атақ:
қауымдастырылған профессоры
Лауазымы:
Доцент
Байланыс E-Mail Gulzhan.daumova@mail.ru Жұмыс телефоны 8-7232- 540-284 Ұялы телефоны
Білім
Жоғары
1994-1999 ж.ж - Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті, «Сумен жабдықтау, суды әкету және су ресурстарын қорғау» мамандығы (үздік диплом).
2000-2003 ж.ж. - 11.00.11 "Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды үнемді қолдану (техникалық ғылымдар бойынша)" мамандығы бойынша Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ аспирантурасының күндізгі бөлімі.
2006 ж. - «Хром қосылыстары бар ағын суларды Шығыс Қазақстанның жергілікті табиғи материалдарымен тазалаудың тиімді әдістерін іздестіру» тақырыбында кандидаттық диссертацияны қорғау (25.00.36 "Геоэкология" мамандығы бойынша)
Жұмыс өтіл мен тәжірибесі
Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-дағы жұмыс өтілі - 17 жыл.
1999 жылдан 2000 жылға дейін Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ "Эргономика, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау" кафедрасында тәжірибе-зерттеуші болып жұмыс істеді.
2003 – 2007 ж. – Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-дың «Эргономика, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының ассистенті.
2007– 2009 ж. – Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-дың «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының оқытушысы.
2009– 2016 ж. – Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-дың «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының аға оқытушысы.
2016 ж. бастап – Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-дың «Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау» кафедрасының доценті.
2012 жылдан 2014 жылдар аралығында «Машина жасау, жеңіл өнеркәсіптеріндегі хром қосылыстары бар ағын суларды модификацияланған табиғи сорбенттерді қолдана отырып тазалаудың технологиясын әзірлеу» ҚР БжҒМ мембюджеттік ғылыми-зерттеу жұмысы (№ мем. тіркеу 0112ҚР01665) бойынша бас ғылыми қызметкер болды.
2015 жылдан 2017 жылдар аралығында"Металл өңдеу және машина жасау өндірісіндегі уытты хром иондары мен басқа металлдардан ағынды суларды терең тазалау үшін табиғи алюмосиликаттар мен техногенді қалдықтардың негізіндегі наноқұрылымды комплекстік сорбенттердің өндірісінің технологиясын жасау" ҚР БжҒМ мембюджеттік ғылыми-зерттеу жұмысы (№ мем. тіркеу 0115 ҚР 02762) бойынша бас ғылыми қызметкер болды.
Даумова Г.К. «Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласындағы ғылыми зерттеулер» ғылыми үйірмесінің жетекшісі.
Диплом жобалары мен магистерлік диссертациялардың жетекшісі болып табылады.
Даумова Г.К. 18БЖК-1 және 18БЖТК-1 топтарының кураторы болып табылады.
Халықаралық тәжірибе
Әртүрлі халықаралық оқыту семинарларында қатысу:
1. "Оf the TEMPUS program project 516682-TEMPUS-1-2011-1-ES-TEMPUS-JPGR Institute of Strategis Management of Universitetes (ISMU), Lublin University of Technology, Poland (2014 ж.)
2. "Establishment of an efficient environmental management system in municipal facilities in the area of waste disposal to achieve European excellence", Belgrade. (2015 ж.)
3. "Қоршаған ортаны қорғау және менеджмент", Univerzita Tomase Bati, г. Злин, Чехия, Адама Мицкевича, г. Познань, Польша Prof. Phdr.J.CHLACHULA, Ph.D. et.Ph.D.(2015 ж.)
4. "Institution of Occupational Safety and Health" (IOSH -British) (2016 ж.)
Бәсекелік артықшылықтары
100-ден аса ғылыми еңбектері бар, оның ішінде шетелдік басылымдарда басылған (ORCID ID 0000-0001-6312-5343; Scopus author ID 6504514394; Web of Science Researcher ID AAB-4317-2019).
Cонымен қатар Қазақстан Республикасының 4 инновациялық патенттерінің, Қазақстан Республикасының 1 өнертабысқа патентінің, Ресей Федерациясының 1 өнертабысқа патентінің және Clarivate Analytics (Web of Science) компаниясының мәліметтер базасына қосылған 2 халықаралық патенттерінің иегері.
Жеке қасиеттері: оқуға қабілеттілігі, жауапкершілігі.

Біліктілікті арттыру
Басталу күні Аяқталу күні Көлемi Түрi Ел Қала Мекеме түрі Өткен мекемесі Тақырыбы
09.06.2020 04.07.2020 48 Тренинги Российская Федерация Москва Зарубежного ВУЗа Московский физико-технический институт Теория и практика создания онлайн-курсов
28.04.2020 06.06.2020 36 Тренинги Российская Федерация Томск Зарубежного ВУЗа Национальный исследовательский Томский государственный университет Курс Coursera - Психология труда, инженерная психология и эргономика
17.02.2020 27.02.2020 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Предприятия ТОО "АСС Қорған" Инновационные способы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС природного и техногенного характера
03.02.2020 15.02.2020 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан Государственный университет им. Шакарима г. Семей Современные методы решения проблем биологической безопасности и биотехнологии
02.12.2019 12.12.2019 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Предприятия ТОО "ИСО СТАНДАРТ ПЛЮС" Интегрирование стандарта СТ РК ISO 45001-2019 в системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья работников инновационных производств
18.11.2019 29.11.2019 72 Курсы Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан ВКГУ им. С.Аманжолова Основы инклюзивного образования
02.09.2019 15.01.2020 120 Курсы Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан языковой центр BEST English Language Courses Intermediate
13.05.2019 22.05.2019 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Предприятия ТОО "ИСО СТАНДАРТ ПЛЮС" Инновационные технологии управления процессами экологической безопасности
15.04.2019 26.04.2019 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Предприятия АСС Қорған Стратегия безопасности производства в условиях освоения инновационных технологий и совершенствования управления рисками
04.03.2019 28.06.2019 120 Курсы Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан языковой центр BEST English Language Courses Elementary
22.10.2018 22.11.2018 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан ВКГУ им. С. Аманжолова повышение квалификации в рамках международного проекта «Эразмус+»: «Институцианальное партнерство в целях устойчивости трансграничного водопользования: Россия и Казахстан»
24.09.2018 05.10.2018 72 Тренинги Российская федерация Томск Зарубежного ВУЗа Томский государственный университет Решение экологических проблем с использованием природосберегающих технологий
06.06.2018 08.06.2018 25 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Предприятия МВД РК ДЧС ВКО О прохождении подготовки (переподготовки) в сфере гражданской защиты
26.04.2018 26.04.2018 8 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан КазСтИн Менеджмент жүйелерін кәсіпорындарда енгізу
03.12.2017 12.12.2017 72 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Предприятия ТОО "Normal Work" Экологический контроль в горно-металлургической отрасли
20.11.2017 08.12.2017 72 Тренинги Россия Томск Зарубежного ВУЗа Томский государственный университет Система дистанционного обучения Moodle в учебном процессе кафедры
06.12.2016 06.12.2016 Курсы Казахстан Усть-Каменогорск Зарубежного ВУЗа Томский Государ-ственный университет, г.Томск Разработка онлайн курсов по менеджменту природных ресурсов и защиты окружающей среды
10.08.2016 12.08.2016 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан Institution of Occupational Safety and Health" (IOSH -British) Managing Safely
09.08.2016 11.09.2016 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан АЭС УК ТЭЦ, Baitau Partners "IOSH Managing Safely course"
06.06.2016 13.06.2016 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск Отраслевого центра . Институт переподготовки и новых образовательных технологий ВКГТУ :«Международные стандарты на предприятиях ISO 14001-2015 "Экологическая система менеджмента" и ISO 22004 2014 "Менеджмент безопасности пищевых продуктов" (
10.05.2016 16.05.2016 Тренинги ВУЗа Республики Казахстан ВКГТУ . Институт переподготовки и новых образовательных технологий ВКГТУ :"Основы антикоррупционной культуры "
02.02.2016 18.02.2016 Тренинги Казахстан Усть-Каменогорск ВУЗа Республики Казахстан ВКГТУ Институт переподготовки и новых образовательных технологий ВКГТУ " "Казахстанская модель развития стратегия, проблемы, реализация",