Бухгалтерия

Университет бухгалтериясы университеттің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады, және де тікелей ректорға бағынады. 

Бухгалтерия төмендегі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады:

 • Қазақстан Республикасының Конституциясын;
 • Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңын;
 • Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін;
 • Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV ЗРК Заңымен қабылданған Қазақстан Республикасының «Бюджетке төленетін салық және басқа да міндетті төлемдер» Кодексін (салық кодексі);
 • Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы №234-III «Бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы» Заңын (өзгертулері мен толықтырулары бар);
 • Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 01 наурыздағы №413-IV ЗРК «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңын (өзгертулері мен толықтырулары бар);
 • Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсандағы № 434-V ЗРК «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңын (өзгертулері мен толықтырулары бар); 
 • Университет Жарғысын;
 • Халықаралық қаржы есептемесі стандарттарын (МҚЕС);
 • МҚЕС-на берілген әдістемелік ұсыныстарды;
 • университеттің Есеп саясатын;
 • бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, қаржы, салықтар, мемлекеттік сатып алу жөніндегі нұсқауларды, нұсқаулықтарды, бұйрықтарды;
 • Уәкілетті органның бұйрықтары мен нұсқаулық материалдарын;
 • ректордың бұйрықтары мен өкімдерін;
 • өзге нормативтік құжаттарды.