ЭлУМКД

Жалпы және тарихи геология

Автор: Мизерная Марина Александровна
Кестесi: Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма Сенбі
Курс инфографикасы Курс мазмұны, аралық бақылау 1 Курс мазмұны, аралық бақылау 2 Қорытынды бақылау Қосымша ресурстар
Апта - 1
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 1 Предмет и задачи курса дәрістер конспектісі Файл
Лекция 2 - Земля - как планета Солнечной системы дәрістер конспектісі Файл
КУрс лекций Мизерная М.А. дәрістер конспектісі Файл
Общая и историческая геология жұмыс оқу бағдарламасы Файл
задание 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
электронный учебник оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Апта - 2
Атауы Категория Сілтеме
Задание 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Материалы для СРС и СРСП Лабораторный практикум тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
методические указания для выполнения заданий и СРС Общая геология часть 1 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық тапсырмалардың материалдары Файл
Лекция 3 Выветривание дәрістер конспектісі Файл
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 3
Атауы Категория Сілтеме
Учебник. Гаврилов. Общая и ситорическая геология жаттығу құрылғысы Сілтеме
Лекция 4 Геологическая деятельность гидросферы - реки дәрістер конспектісі Файл
Апта - 4
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 5 Геологическая деятельность гидр (озера и моря) дәрістер конспектісі Файл
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 5
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 6 Геологическая деятельность гидросферы ледники дәрістер конспектісі Файл
задание для СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 6
Атауы Категория Сілтеме
задание 2 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 7 Эндогенные процессы - магматизм дәрістер конспектісі Файл
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 7
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 8 Эндогенные процессы - Метаморфизм дәрістер конспектісі Файл
задание аралық бақылауды ұйымдастыру үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 8
Атауы Категория Сілтеме
задание 3 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Лекция 10 Сейсмические процессы дәрістер конспектісі Файл
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 9
Атауы Категория Сілтеме
Основы стратиграфии. Единицы времени в геологии. Определение возраста горных пород. дәрістер конспектісі Файл
Лекция 11- ОСНОВЫ СТРАТИГРАФИИ дәрістер конспектісі Файл
задание 4 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 10
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 12 - ПАЛЕОНТОЛОГИЯ Вводный раздел дәрістер конспектісі Файл
задание 5 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 11
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 13 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ низшие многоклеточные дәрістер конспектісі Файл
задание 6 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для СРОП ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 12
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 15 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ Тип мшанки, моллюски дәрістер конспектісі Файл
Лекция 14 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ Черви, членистоногие дәрістер конспектісі Файл
задание 7 тәжірибелік, семинарлық, зертханалық сабақтар үшін тапсырмалар Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
задание для СРО ОӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 13
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 16 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ Брахиоподы, иглокожие дәрістер конспектісі Файл
задание для СРО ООӨЖ үшін Бақылау (тәжірибелік/зертханалық) жұмыс, реферат
Апта - 14
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 17 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ Тип полухордовые дәрістер конспектісі Файл
Апта - 15
Атауы Категория Сілтеме
Лекция 18 ПАЛЕОНТОЛОГИЯ Тип хордовые дәрістер конспектісі Файл
Апта - 16
Атауы Категория Сілтеме
Атауы Категория Сілтеме
электронный учебник оқу және оқу- әдістемелік материалдар Файл
Учебник. Гаврилов. Общая и ситорическая геология жаттығу құрылғысы Сілтеме