Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті

Оқытушының портфолиосы

 

Кері қайту
Байгереев Досан Ракимгалиевич Кафедра: Математикалық және компьютерлік модельдеу
Ғылыми дәреже:
PhD докторы
Ғылыми атақ:
жоқ
Лауазымы:
Аға оқытушы
Байланыс E-Mail dbaigereyev@ektu.kz Жұмыс телефоны Ұялы телефоны +7 705 331 2023
Білім
2007 жылы С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 510130 - Математика мамандығы бойынша аяқтады, квалификациясы - "математик, оқытушы".
2009 жылы С. Аманжолов атындағы ШҚМУ 6N0601 - Математика мамандығы бойынша магистратураны аяқтады.
2013-2016 жж. Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ-да 6D060100 - Математика мамандығы бойынша PhD докторантурасында оқыды.
30.06.2017 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі диссертациялық кеңесінде "Глобалды қысым, қанықтық, температура айнымалыларындағы үш фазалы изотермалық емес фильтрация есебі үшін құрылған тиімді айырымдық сұлбалар" тақырыбы бойынша докторлық диссертациясын қорғады.
27.07.2017 ж. "Математика" мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.
Жұмыс өтіл мен тәжірибесі
Жалпы еңбек өтілі - 10 жыл, ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі - 6 жыл 6 ай.
2007 - 2013 жж. - С. Аманжолов атындағы ШҚМУ ақпараттық технологиялар орталығының инженер-бағдарламалаушысы (мамандануы - математикалық физика теңдеулерін сандық шешу).
2010 - 2013 жж. - С. Аманжолов атындағы ШҚМУ математика кафедрасының оқытушысы.
2014 - 2015 жж. - Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ ғылыми қызметкері, ҚР ҒБМ гранттік қаржылау бағдарламасының аясында орындалған "Ауыр мұнайды шығару үрдісін математикалық модельдеу және буды айдау үрдістерін оңтайландыру" ғылыми-зерттеу жұмысының орындаушысы, мемлекеттік тіркеу номері 0113РК00815.
2016 жылдың қыркүйек айынан бастап Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ математикалық және компьютерлік үлгілеу кафедрасының аға оқытушысы.
Халықаралық тәжірибе
1. Ресей ғылым академиясының Сібір бөлемшесінің Есептеу технологиялары институтының ғылыми семинары (Новосибирск, желтоқсан 2015 ж.)
2. Баку мемлекеттік университетінің қолданбалы математика ғылыми-зерттеу институтында PhD докторларын дайындау бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдама (Баку, Әзірбайжан, қыркүйек 2015 ж. және сәуір 2016 ж.).
3. Халықаралық конференциялардың қатысушысы:
- "Control and Optimization with Industrial Applications" (Баку, Азербайджан, 27-29 тамыз 2015 ж.)
- "Есептеме және қолданбалы математиканың өзекті мәселелері" (Новосибирск, 19-23 қазан 2015 ж.)
- "Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education" (Алматы, 24-27 қыркүйек 2015 ж.)
- ”Third International Conference on Analysis and Applied Mathematics” (Алматы, 7-10 қыркүйек 2016 ж.)
- ”Ғылым, техника және білім берудегі ақпараттық технологиялар және математикалық модельдеу” (Бишкек, Кыргызстан, 7 қазан 2016 ж.) және басқалар.
"International Conference on Mathematical Sciences and Statistics" (Куала-Лумпур, Малайзия, 26-28 қаңтар 2016 ж.) конференциясының сырттай қатысушысы.
Бәсекелік артықшылықтары
I. IELTS сертификаты (04.06.2016 ж. берілді).
II. "Мұнай-газ және уран қазу өнеркәсібінде бағдарламаның көмегімен қазіргі кездегі виртуалды модельдеу әдістері және инженерлік есептеулер" (Атырау, 16.04.2015 ж.), "MatLab құралдары" (02.06.2017 ж.), "Topics for teachers in English" (24.04.2017 ж.), "English Language Consultation" (24.04.2017 ж.) курстарын өткенін растайтын сертификаттар.
III. Coursera платформасында Пенсильвания университетінің "Single Variable Calculus" онлайн-курсын өткенін растайтын сертификат (12.12.2016 ж.)
IV. Нөлдік емес импакт-факторы (SJR) бар журналдарда мақалалар:
1) Baigereyev D. R., Ismailov N., Gasimov Y., Namazov A. On an identification problem on the determination of the parameters of the dynamic system // Mathematical Problems in Engineering. – Hindawi, 2015. – Article ID 570475. – 8 p. (Thomson Reuters, IF=0.802).
2) Temirbekov N. M., Baigereyev D. R. Modeling of three-phase non-isothermal flow in porous media using the approach of reduced pressure // Mathematical modeling of technological processes. Series of Communications in Computer and Information Science. – Springer, 2015. – Vol. 549. – P.166-176 (Scopus, SJR=0.162).
3) Wojcik W., Temirbekov N. M., Baigereyev D. R. Fractional flow formulation for three-phase non-isothermal flow in porous media // Przeglad Elektrotechniczny. –2016. – Vol. 92, № 7. – P. 24-31 (Scopus, SJR=0.224).
V. Scopus базасында индекстелетін халықаралық конференциялар жинағындағы жарияланымдар:
1) Temirbekov N. M., Baigereyev D. R. Numerical solution of the problem of optimizing the process of oil displacement by steam // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1739. – P. 020055-1 – 020055-6.
2) Temirbekov N.M., Turarov A.K., Baigereyev D. R. Numerical modeling of the gas lift process in gas lift wells // AIP Conference Proceedings. – 2016. – Vol. 1739. – pp. 020067-1 - 020067-9.
3) Temirbekov N. M., Baigereyev D. R. Numerical solution of an optimal control problem governed by three-phase non-isothermal flow equations // AIP Conference Proceedings. - 2016. – Vol. 1759. – P. 020140-1 – 020140-5.
4) Zhumagulov B. T., Temirbekov N. M., Baigereyev D. R. Efficient difference schemes for the three-phase non-isothermal flow problem // AIP Conference Proceedings. – 2017. – Vol. 1880. - P. 060001-1 - 060001-10.