Магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу бейінді пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі Білім беру бағдарламасы тобының атауы Бейінді пәндер
1 бейінді пән 2 бейінді пән
M001 Педагогика және психология Педагогика Психология
M002 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу Мектепке дейінгі педагогика Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін дамыту әдістемесі
M003 Пәнсіз мамандандырылған педагогтерді даярлау Педагогика (бастауыш сыныптар үшін) Математиканы оқыту әдістемесі
M004 Бастапқы әскери дайындық педагогтерін  даярлау Педагогика Бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі
M005 Дене шынықтыру педагогтерін  даярлау Педагогика Дене шынықтыру теориясы мен әдістемесі
M006 Музыка педагогтерін  даярлау Педагогика Музыка пәнін оқыту әдістемесі
M007 Көркем еңбек, графика және жобалау   педагогтерін даярлау Педагогика Көркем еңбек, графика және жобалау әдістемесі
M008 Кәсіптік оқыту педагогтерін даярлау Педагогика Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары
M009 Құқық және экономика негіздері Мемлекет және құқық теориясы Құқық және экономика негіздерін  оқыту әдістемесі
M010 Математика педагогтерін  даярлау Математика Математиканы оқыту әдістемесі
M011 Физика  педагогтерін даярлау  (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Жалпы физика Физиканы оқыту әдістемесі
M012 Информатика  педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Бағдарламалау Информатиканы  оқыту әдістемесі
M013 Химия  педагогтерін даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Химия Химияны  оқыту әдістемесі
M014 Биология  педагогтерін  даярлау (қазақ, орыс, ағылшын тілі) Биология Биологияны  оқыту әдістемесі
M015 География  педагогтерін даярлау География Географияны  оқыту әдістемесі
M016 Тарих педагогтерін даярлау Қазақстан тарихы Тарихты  оқыту әдістемесі
M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау Педагогика Қазақ тілін  оқыту әдістемесі
M018 Орыс тілі мен әдебиетінің педагогтерін  даярлау Педагогика Орыс тілін  оқыту әдістемесі
M019 Шет тілдері педагогтерін даярлау Педагогика Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)
M020 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бойынша кадрларын  даярлау Әлеуметтік педагогика Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі
M021 Арнайы педагогика  кадрларын  даярлау Инклюзивті білім беру Арнайы педагогика
M022 Музыкатану

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан
M023 Аспаптық орындаушылық Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M024

Вокалдық өнер

Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M025

Дәстүрлі музыка өнері

Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M026 Композиция Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M027 Дирижирлеу Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M028 Театр режиссурасы Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M029 Кино  режиссурасы Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M030 Анимация режиссурасы Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M031 Хореография  режиссурасы Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M032 Дыбыс  режиссурасы Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M033 Актер өнері Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M034 Эстрада өнері Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M035 Хореография Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M036 Сценография Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M037 Операторлық өнер Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M038 Аудиовизуалды құралдар және медиа өндіріс Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M039 Кескіндеме Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M040 Графика Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M041 Мүсін Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M042 Сәндік-қолданбалы өнер Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M043 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M044 Полиграфия Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M045 Өнертану Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M046 Театртану Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M047 Кинотану Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M048 Кинотеледраматургия Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
M049 Арт-менеджмент Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан
М050 Философия және әдеп Қазақ философиясы Әлеуметтік философия
M051 Дінтану және теология Діндер тарихы Қазіргі дәстүрден тыс діни қозғалыстар және культтер
M052 Исламтану Діндер тарихы Қазақстандағы қазіргі діни жағдай
M053 Тарих және археология Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы Археология негіздері
M054 Түркітану Түркі тілдерінің салыстырмалы-тарихи грамматикасы Түркі фольклоры
M055 Шығыстану Классикалық және қазіргі шығыстану Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы мен практикасы
M056 Аударма ісі, ілеспе аударма Аударма теориясы Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)
M057 Лингвистика Жалпы тіл білімі Лингвистика ілімінің тарихы
M058 Әдебиет Фольклор Әдебиет теориясы
M059 Шетел филологиясы Тіл теориясының негіздері Кәсіби-бағытталған шет тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері)
M060 Филология Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы Қазіргі қазақ әдебиеті
M061 Әлеуметтану Әлеуметтану тарихы Әлеуметтанулық зерттеулерді жоспарлау және ұйымдастыру
M062 Мәдениеттану Қазақ мәдениетінің тарихы Мәдени антропология
M063 Саясаттану және конфликтология Саясат  теориясы Қолданбалы саясаттану
M064 Халықаралық қатынастар Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты Дипломатиялық және консулдық қызмет
M065 Аймақтану Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың қазіргі мәселелері
M066 Психология Жалпы психология Даму психологиясы
M067 Журналистика және репортерлық іс Қазақ журналистикасының тарихы Қазіргі журналистиканың жанрлық түрі мен қызметі
M068 Қоғаммен байланыс PR теориясы мен тәжірибесі Имиджелогия
M069 Кітапхана ісі, ақпаратты өңдеу және архив ісі Құжаттану Археография
M070 Экономика Экономикалық теория Макроэкономика
M071 Мемлекеттік және жергілікті басқару Мемлекеттік басқару теориясы Экономиканы мемлекеттік реттеу
M072 Менеджмент және басқару Менеджмент Бизнесті ұйымдастыру
M073 Аудит және салық салу Бухгалтерлік есеп негіздері Аудит
M074 Қаржы, банктік және сақтандыру ісі Экономикалық теория Макроэкономика
M075 Маркетинг және жарнама Экономикалық теория Макроэкономика
M076 Еңбек дағдылары Экономикалық теория Макроэкономика
M077 Бағалау Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару Қазақстан Республикасының Ұлттық бағалау стандарттары
M078 Құқық Мемлекет және құқық теориясы Ситуациялық кейс  (Қазақстан Республикасының заңдарын және / немесе халықаралық құқықты қолдану негізінде нақты практикалық жағдайды кешенді құқықтық талдау)
M079

Сот сараптамасы

Криминалистика

Сот экспертологиясы

M080 Биология

Клетка биологиясы

Ботаника
M081 Генетика Клетка биологиясы Молекулалық генетика негізімен жалпы генетика
M082 Биотехнология Биохимия Биотехнология негіздері
M083 Геоботаника Қазақстан  биоресурстары Ботаника
M084 География Қазақстанның  физикалық географиясы Дүниежүзінің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы
M085 Гидрология Гидрология негіздері Гидрологиялық ақпаратты статистикалық өңдеудің заманауи әдістері
M086 Метеорология Физикалық метеорология Климатология
M087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы Геоэкология Экологиялық мониторинг
M088

Гидрогеология және инженерлік геология

Жер асты суларын іздеу және барлау Инженерлік-геологиялық зерттеулер
М089

Химия

Физикалық химия Аналитикалық химия
M090

Физика

Механика Молекулалық физика
M091 Сейсмология Сейсмологияның физикалық негіздері

Сейсмикалық жазбалар бойынша жер сілкінудің параметрлерін анықтау

M092 Математика және статистика Математикалық талдау Дифференциалдық теңдеулер
M093 Механика Теориялық механика Тұтас орта механикасына кіріспе
M094 Ақпараттық технологиялар Алгоритмдік бағдарламалау тілдері Жоғары
математика
M095 Ақпараттық қауіпсіздік Алгоритмдік бағдарламалау тілдері Алгебра және анализдің сандық әдістері
M096 Коммуникация және коммуникациялық технологиялар Электрлік байланыс теориясы Радиотехника және телекоммуникация негіздері
M097 Химиялық инженерия және процесстер Бейорганикалық химия Жалпы химиялық технология
M098 Жылу энергетикасы Жылу техникасының теориялық негіздері Қазандық қондырғылар және жылулық қозғалтқыштар
M099 Энергетика және электр техникасы

Электр техниканың  теориялық негіздері

Электр машиналар
M100 Автоматтандыру және басқару Электртехниканың  теориялық негіздері Сызықты автоматты реттеу жүйелері
M101 Материалтану және жаңа материалдар технологиясы Механика Молекулалық физика
M102 Роботты техника және мехатроника Электроника негіздері Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника
M103 Механика және металл өңдеу Өзара алмасымдылық негіздері Конструкциялық  материалдар және термиялық өндеу
M104 Көлік, көліктік техника және технология Машина бөлшектері Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
M105 Авиациалық техника және технологиялар

Ұшу аппараттарының құрылысы

Авиациалық техниканың теориялық негіздері
M106 Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану Ұшу аппараттарының құрылысы Авиациялық апаттарды тергеу және  ұшу қауіпсіздігі
M107 Ғарыштық инженерия Физика Математика
M108

Наноматериалдар  және нанотехнологиялар (сала бойынша)

Механика Нанотехнология негіздері
M109 Мұнай және кен геофизикасы Далалық және ұңғымаларды геофизикалық зерттеудің теориялық негіздеріне кіріспе

Далалық және ұңғымаларды геофизикалық зерттеулерді өңдеу мен интерпретациялауды жүргізудің әдісі, техникасы мен технологиясы

M110 Теңіз техникасы және технологиялары Кемелердегі қызметті  ұйымдастыру негіздері Кеме құрылымы мен теориясы
M111 Тамақ өнімдерін өндіру Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы Химия
M112 Ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы (қолдану саласы бойынша) Ағаш өңдейтін жабдықтар Ағаштан бұйым жасау технологиясы
M113 Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы Физика Материалдардың механикалық қасиеттері
M114 Тоқыма: киім, аяқ-киім  және былғары бұйымдар Жеңіл өнеркәсіп  бұйымдарының материалтануы Химия
M115 Мұнай инженериясы Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау Мұнай өңдірудің технологиясы мен техникасы
M116 Тау-кен инженериясы Тау-кен  өңдірісінің негіздері Тау-кен кәсіпорындарының құрылысы
M117 Металлургиялық инженерия Металлургиялық процесстерінің теориясы Жалпы металлургия
M118 Пайдалы қазбалар байыту Пайдалы қазбаларды байыту негіздері Флотациялық байыту әдістері
M119 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Дәрілердің өнеркәсіптік технологиясы Синтетикалық  дәрілік заттардың химиясы және технологиясы
M120 Маркшейдерлік іс Геодезия Маркшейдерлік істің жалпы курсы
M121 Геология         Жалпы және тарихи геология Пайдалы қазба кен орындарының  геологиясы
M122 Сәулет

Сәулеттік типология

Қала құрылыс негіздері
M123 Геодезия Геодезия Картография
M124 Құрылыс

Құрылыс материалдары

Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
M125 Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі Құрылыс материалдары Бетон технологиясы 1
M126 Көлік құрылысы Құрылыс материалдары Көлік құрылымдарының құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау
M127 Инженерлік жүйелер мен желілер Құрылыс материалдары Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы
M128 Жерге орналастыру Геодезия Жер ресурстарын басқару
M129 Гидротехникалық құрылыс Гидравлика Су энергиясын пайдалану
M130 Стандарттау,  сертификаттау және метрология (сала бойынша) Квалиметрия Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау
M131 Өсімдік шаруашылығы Өсімдік шаруашылығы Топырақтану
M132 Мал шаруашылығы Мал азықтандыру Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
M133 Орман шаруашылығы Орман екпелері Биотехния және жабайы жануарларды өсіру
M134 Балық шаруашылығы Балық аулау Аквакультура
M135 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету Электр техниканың  теориялық негіздері Электр машиналары
M136 Автокөлік құралдары Тракторлар мен автомобильдер Мал шаруашылығы агротехнологиялық машиналары
M137 Су ресурстары және суды пайдалану Гидравлика Су ресурстарын кешенді пайдалану
M138 Ветеринария Жануарлар патологиясы

Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары

M139 Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент Экономикалық теория негіздері

Менеджмент негіздері

M140 Қоғамдық денсаулық сақтау Биостатистика

Қоғамдық денсаулық сақтау

M141 Мейірбике ісі Мейіргер ісі негіздері

Мейіргер ісіндегі мененджмент

M142 Фармация Фармацияның басқарылуы және экономикасы және дәрілер технологиясы

Фармацевтикалық химия және фармакогнозия

M143 Биомедицина Биостатистика

Дәлелді медицина

M144 Медицина Биостатистика

Дәлелді медицина

M145 Медициналық-профилактикалық іс Гигиена және эпидемиология

Биостатистика

М146 Әлеуметтік жұмыс Әлеуметтік жұмыс теориясы Әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиялары
M147 Туризм Туризмология негіздері Экскурсиятану
M148 Бос уақыт Мәдени-тынығу қызметіндегі әдістемелік жетекшілік технологиясы Мәдени-тынығу қызметі саласындағы менеджмент, маркетинг
M149 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі Мейрамхана және мейманханада қызмет көрсету технологиясы Мейманхана және мейрамхана менеджменті
M150 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу Еңбек қорғауды басқару жүйелері
M151 Көлік қызметі Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
M152 Логистика (сала бойынша) Жеткізу тізбектерін басқару Көлік логистикасы