«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №600 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

1-қосымша. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихан өткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

2-қосымша. Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның өткізу формасы

3-қосымша. SAT (ЭсЭйТи – САТ), АСТ (ЭйСиТи), IВ (АйБи) балдарын ҰБТ балдарына ауыстыру шкаласы

4-қосымша. «Жоғары білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

5-қосымша. Шығармашылық емтихан өткізілетін білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

6-қосымша. «Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқыту үшін жоғары оқу орындарына құжаттар қабылдау және оқуға қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

7-қосымша. Докторантура білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі

8-қосымша. Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін магистратурада білім алу үшін кешенді тестілеудің 150 балдық бағалау жүйесінің шкаласы

9-қосымша. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің кейбір күші жойылған бұйрықтарының тізбесі