Жаратылыстанудың экологиялық аспектілері

Сипаттама: Бұл курстың мақсаты: қазіргі адамның қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі үшін қажетті экологиялық дүниетанымның негіздерін меңгеру, соның ішінде оның практикалық, атап айтқанда ғылыми-техникалық қызметі; қазіргі және болашақтағы әлем туралы экологиялық түсінік мәселелерінде өз бетінше бағдарлау мүмкіндігі үшін сапалы да, ауқымды мөлшерде ақпаратты жинақтау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Жалпы білімдік пәндер