Диплом алдындағы практика

Сипаттама:

Кредиттер саны: 7

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер