Қалалардың инженерлік инфраструктурасы

Сипаттама: Қалалық инженерлік инфрақұрылымды жоспарлау кезінде қолданылатын жобалау мен салудың қазіргі заманғы талаптарын ескере отырып, елді мекендер арасындағы байланысты жетілдіру мәселелерін қарастыра отырып, елді мекендердің тұрақты дамуы мен жұмыс істеуін қамтамасыз ететін көлік құрылыстары мен коммуникациялары, байланыс, инженерлік абаттандыру кешенін, сондай-ақ халыққа әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық қызмет көрсету объектілерін зерделейді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер