Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау негіздері

Сипаттама: Осы саладағы түлектердің кәсіби қызметінің негізін құрайтын пәндердің бірі болып табылады. Пән көлік құрылғылары мен құрылыстарының элементтерін жобалау негіздерімен, сондай-ақ трасса жоспарын, бойлық профильді және көлденең профильдерді әзірлеудің ережелері, нормалары және техникалық параметрлерімен, көлік қозғалысының қауіпсіздігі тұрғысынан аса қауіпті учаскелерді анықтай отырып, көлік құрылыстарының жағдайын бағалау әдістерімен таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер