Көлік ағындарын модельдеу

Сипаттама: Көлік ағындарын модельдеу саласында теориялық және эксперименттік зерттеулерді зерделеу қарастырылған: ағын ішінде көлік құралдарының жұмыс істеу процестерінің моделін әзірлеу, жол қозғалысын ұйымдастыру сұлбаларын оңтайландыруды арттыру үшін аймақтық көлік жүйелерінің дамуын болжау.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер