Көлік экологиясының негіздері

Сипаттама: Бұл пән жол-көлік кешенінің қоршаған ортаға зиянды әсерінің теориялық негіздерін оқып үйренуді, сонымен қатар көліктің экологиялық қауіпсіздік деңгейін бағалауға жүйелі көзқарасты, атмосфераға зиянды шығарындыларды сандық бағалау әдістерін және оларды есептеуді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер