Көлік ағындарының экологиялық қауіпсіздігі

Сипаттама: Бұл пән көлік құралдарының экологиялық қауіпсіздігі жүйесінің негізгі түсініктерін, сондай-ақ оның элементтерінің ерекшеліктерін, олардың өзара байланысы мен қоршаған орта мен қоршаған орта жағдайына әсерін зерттеуді қарастырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер