Алгоритмдеу және бағдарламалау тілдері (Python)

Сипаттама: Курс Python жүйесі мен тілінің мен негізгі ұғымдарымен танысуға мүмкіндік береді. Курста негізгі тілдік құрылымдар мен кіріктірілген функциялар, модульдер мен пакеттер, функционалды бағдарламалау құралдары, деректермен жұмыс істеуге арналған Python негізгі кітапханалары қарастырылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер