Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласын басқару

Сипаттама: Пәнді оқу жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында басқару туралы білім алу, мемлекеттік ведомстволар мен көлік кәсіпорындары деңгейінде Көліктік қызмет көрсету жүйесінде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар кешенін ұйымдастыру, басқару және жоспарлау дағдыларын алу үшін қажет.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер