Пісіру құрылымдарын өндірудің негіздері

Сипаттама: Дәнекерлеу және сапа бақылаудан кейін металл дайындау, бөлшектерді дайындау, металл конструкцияларын құрастыру және дәнекерлеу туралы түсініктер мен ережелер. Технологиялық операцияларды, жабдықтар мен өңдеу режимдерін дұрыс таңдау дәнекерленген қосылыстар мен металл конструкцияларының сапасын анықтайды.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Студенттердің пісіру өндірісіндегі өндірістік кезеңіндегі технологялық операциялар мен жабдықтар мәнімен танысуы.
Міндет
  • Студенттерге пісіру құрылымдарын дайындау бойынша технологиялық операция жайлы ой ұсыну.2 металлды дайындау, бөлшектерді жасау, оларды жинақтау мен пісіру және пісіруден кейінгі өндеуге дайындау бойынша операцияларды дұрыс таңдауды үйрету. 3 Қиын емес пісіру құрылымдары мен түйіндерді дайындаудың технологиялық процессін құрастыруды үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Қолданылып жатқан жабдық пен бөлшектер дайындау, металлды дайындау бойынша технологиялық операциялар кемшіліктері мен артықшылықтары жайлы ойлай алу. Пісіру құрылымы бойынша технологиялық процессті құрасты негіздерін білу.
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • – Қиын емес пісіру құрылымдары мен түйіндерді дайындаудың технологиялық процессін құрастыруды білу, дайындама операцияларды жүргізу үшін технологиялық жабдық таңдау бойынша практикалық тәжірибе алу.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Қиын емес пісіру құрылымдары мен түйіндерді дайындаудың технологиялық процессін құрастыруды білу
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Қолданылып жатқан жабдық пен бөлшектер дайындау, металлды дайындау бойынша технологиялық операциялар кемшіліктері мен артықшылықтары жайлы ойлай алу. Пісіру құрылымы бойынша технологиялық процессті құрасты негіздерін білу. Қиын емес пісіру құрылымдары мен түйіндерді дайындаудың технологиялық процессін құрастыруды білу, дайындама операцияларды жүргізу үшін технологиялық жабдық таңдау бойынша практикалық тәжірибе алу. 1.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер қолданылып жатқан жабдық пен бөлшектер дайындау, металлды дайындау бойынша технологиялық операциялар кемшіліктері мен артықшылықтары жайлы ойлай алады, пісіру құрылымы бойынша технологиялық процессті құрасты негіздерін білед, қиын емес пісіру құрылымдары мен түйіндерді дайындаудың технологиялық процессін құрастыруды біледі, дайындама операцияларды жүргізу үшін технологиялық жабдық таңдау бойынша практикалық тәжірибе алады.
Негізгі әдебиет
  • 1 Сварка. Резка. Контроль. Справочник Том 1. Под общ. ред. Н.П.Алешина, Г.Г. Чернышева. – М.: Машиностроение, 2014г., 624с. 2 Лопухов Ю.И. Основы производства сварных конструкций. Конспект лекций для студентов специальности 5В071200 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» ВКГТУ, 2012 - 14 с. 3 Лопухов Ю.И. Основы производства сварных конструкций. Методические указания по выполнению практических работ для студентов специальности 5В071200 «Машиностроение» специализации «Оборудование и технология сварочного производства» ВКГТУ, 2012 - 5 с.