Машинажасау қосылыстарының беріктігін есептеу, сапасын бақылау және басқару

Сипаттама: Машина жасау конструкцияларының және олардың элементтерінің беріктігін, қаттылығын және орнықтылығын қамтамасыз ету бойынша практикалық есептерді шешу әдістері. Жобаланатын конструкцияның оңтайлы сұлбасын таңдау және конструкция элементтерінің артықшылықтарын дұрыс пайдалану мәселелері. Конструкцияның өзекті элементтерін беріктікке, қаттылыққа және тұрақтылыққа есептеу.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер