Механика және машиналар теориясы

Сипаттама: Механика, негізгі заңдар, денелердің жай-күйі, статика, кинематика, динамика, заңдылықтар, денелердің жай-күйін сипаттайтын, көрсеткіштерді есептеу әдістері. Машиналар теориясы, механикалық жүйелер түрлерінің жіктелуі, олардың кинематикалық және динамикалық талдауы. Әртүрлі механизмдердің синтезі, оларды есептеу әдістері.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер