Техникалық жүйелер сенімділігінің математикалық теориясы

Сипаттама: Сенімділіктің математикалық теориясы, негізгі ұғымдар, терминдер мен анықтамалар, кездейсоқ шамаларды үлестірудің математикалық заңдары, сенімділік қасиеттері мен көрсеткіштері, техникалық бұйымдардың сенімділік көрсеткіштерін бағалау әдістері, сенімділіктің қолданбалы аспектілері, резервтеу әдістері, сенімділік теориясындағы жүйелік тәсіл, техникалық жүйелердің сенімділігін құрылымдық талдау, техникалық жүйелердің сенімділігінің кешенді көрсеткіштері

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер