Инженерлік білім беруге кіріспе

Сипаттама: Автоматтандыру және басқару жүйесінің қазіргі жағдайы. Автоматтандыру және басқару саласында мамандарды даярлау бағыты. Қазіргі әлемдегі Автоматтандыру және басқару бойынша маманның орны. Автоматтандыру және басқару туралы ғылымның даму тарихы. Жұмыс қызметінде Автоматтандыру және басқару бойынша мамандар шешетін міндеттер.

Кредиттер саны: 3

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • Мақсат 1. Құрылысты басқару және басқару жүйелерінің негіздерін, автоматтандыру және басқару мамандарымен шешілетін міндеттерді және олардың автоматтандыру жүйелерін құру мен жұмысындағы орнын білу.
Міндет
  • Пәнді оқу процесінде бакалавр маманының дүниетанымдық білімі жүзеге асырылады, оның ғылыми-техникалық прогрестің маңыздылығы мен оны жеделдетудің негізгі бағыттарының бірі ретінде өндірістік процестер мен объектілерді автоматтандырудың рөлі туралы түсінік қалыптасады.
Негізгі әдебиет
  • 1. Теория автоматического регулирования.- Часть первая. Под ред. А. А. Воронова. М. : Высшая школа, 1986. 2. Методы классической и современной теории автоматического управления. Под ред. К.А. Пупкова, Н.Д. Егупова. М.: МГТУ, им. Н.Э. Баумана, 2004