Байыту фабрикаларының жабдығы

Сипаттама: Кендерді байытуға дайындау үшін өнеркәсіптік кәсіпорындарда қолданылатын машиналар мен жабдықтардың құрылымы және пайдалану туралы негізгі мәліметтер: ұнтақтау және сұрыптау (уатқыштар, сұрыптағыштар); уақтау (механикалық және реактивті диірмендер); классификаторлар; байыту машиналары мен қосалқы жабдықтар. Жұмыс жағдайларын ескере отырып, машиналарды таңдау бойынша ұсыныстар.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер