Бизнестің дамуын басқару

Сипаттама: Бұл пәнді оқу-қазақстандық экономикада және халықаралық ауқымда әртүрлі бейіндегі және ауқымдағы бизнесті құруға және дамытуға, кез-келген бейіндегі ұйымдарда басты посттарды иеленуге, олардың бөлімшелеріне, әсіресе бизнес-бірліктерге басшылық жасауға қабілетті Маркетологтар мен кәсіпкерлерді дайындау болып табылады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер