Маркетингтік зерттеулер және нарықты талдау

Сипаттама: Бұл пәнді оқу нарықты сегменттеу, мақсатты сегменттерді таңдау, тауарларды/қызметтерді позициялау саласында стратегиялық шешімдер қабылдау үшін әр түрлі бағыттар бойынша маркетингтік зерттеулер жүргізуге мүмкіндік береді. Маркетингтік іс-шараларды жүзеге асыру магистранттан басқару қызметінің принциптері мен әдістерін, іскерлік белсенділікті, Экономика, Менеджмент, Қаржы, кредит беру, Есеп және аудит, Эконометрика саласында жоғары кәсіби құзыреттілік негізінде тиімді маркетингтік шешімдер қабылдауды талап етеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер