Жерлерді геоэкологиялық бағалау

Сипаттама: Курс елді мекендер жерлерін бағалау әдістемесінің негізгі ережелерімен, елді мекендер аумақтарын жер-бағалау аудандастыру принциптерімен, елді мекендер аумақтарының инженерлік-геологиялық жағдайларын кешенді және қала құрылысы бағалау әдістемелерімен, елді мекендердің экологиялық жағдайын бағалау әдістемелерімен (атмосфералық ауаның, топырақтың, жер асты суларының, өсімдіктердің ластануын, радиациялық жағдайды бағалау) таныстырады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
 • Елді-мекен жерлерін кадастрлық бағасын, жер-бағалаулық аудандастырудың пайда болу принциптерімен таныстыру.
Міндет
 • Студентті елді мекен жерлерінің инженерлік-геологиялық және экологиялық шарттарының жағдайларын бағалауды үйрету.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
 • елді мекен жерлерінің жер-бағалаулық әдістері;
 • жерді бағалау кезіндегі әр түрлі тәсілдерінің функционалды тағайындалыун білу;
 • кадастрлық бағалау жұмыстарының технологияларын және құрамын білу
 • елді мекен жерлерінің, қалаларды қайта құру, салу жобаларының экологиялық бағалауын білу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
 • Шеберлік:
 • - жер-бағалаулық аудандастыру технологияларын қолдану;
 • -елді мекен жерлерінің инженерлік-геологиялық және экологиялық шарттарын бағалау.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
 • Өндіріс тәсілері туралы акпаратты талдау қабілеттілігі, негізделген пікірді айту және негізделген қортынды жасай білу.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
 • - команда мүшесі ретінде тиімдң жеке жұмыс істеу;
 • - ұжымдағы ұйымдастыру-басқару функцияларын орындау.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
 • Инженерлік-геологиялық және экологиялық шарттарды бағалау.
 • Компьютерлік технологияларды қолдана отырып геоэкологиялық карталау.
 • Әр түрлі тәсілдерді қолдана отырып елді мекен жерлерді геоэкологиялық бағалауды орындау қабілеті.
Негізгі әдебиет
 • Максимов В.А., Ипалаков Т.Т. Геоэкологическая оценка земель в системе городского кадастра. – Усть-Каменогорск: ВКТУ, 1999
 • Геоэкологическое картографирование. /Под ред. Б.И. Кочурова. – М.: ACADEMA, 2009
 • Макаренко Н.А., Архипов А.Л. Геоэкологическое картирование: Методические указания к курсовой работе. – Томск: Томский гос. ун-т, 2007
 • Гендельман М.А., Крыкбаев Ж. Научные основы землеустройства и земельного кадастра.- Астана, 2003