Жер құқығы

Сипаттама: Курс студенттердің құқықтық білім жүйесін алуға, жер құқықтық қатынастарын реттеуге, талдауға, әртүрлі жер құқықтық қатынастарды зерттеуге; азаматтық нормаларын практикалық қолдану дағдыларын дамытуға арналған

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер