Ауыл шаруашылығын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару

Сипаттама: Пән ауыл шаруашылығын жүргізу тәжірибесін қорытады және оны одан әрі дамытудың жолдарын неғұрлым тиімді тәсілдерін қарастырады. Пәнді оқу барысында студенттерде өндірістік күштерді ұйымдастыру мен жоспарлаудың, өндірістік процестерді ұйымдастырудың, өндірістің экономикалық нәтижелерін талдау мен жоспарлаудың теориялық негіздері қалыптасады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер