Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді бағалаудың инновациялық технологиялары

Сипаттама: Пән ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді бағалаудың негізгі әдістерін, бағалау жұмыстарын жүргізу технологиясын автоматтандыру кезінде жерді бағалаудың геоақпараттық технологиясын қолдану қабілетін зерттеуге бағытталған. Алынған білім жоғары білікті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер