Кадастрлық жұмыстар жүргізудің автоматтандырылған технологиялары

Сипаттама: Пән жер кадастрында жобалаудың автоматтандырылған жүйелері, кадастрлық және жерге орналастыру ақпаратын өңдеу технологиялары, жобалаудың автоматтандырылған жүйелерінің өзара әрекеттестігі мен функционалдық мүмкіндіктері саласында теориялық негіздерді және тәжірибелік дағдыларды меңгеруге бағытталған.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер