Бетон технологиясы 2

Сипаттама: Темір бетонды бұйымдар мен құрылымдарды дайындау технологиясын; ЖБИ дайындау номеклатурасын және тәсілдерін, бастапқы шикізат материалдары мен дайын өнімді тасымалдау және сақтау тәсілдерін; өндірісті ұйымдастыруды, өндіріс объектілерінің орналасуын, цехтар мен қоймалардың жұмысын зерттейді. Бетон қоспасының, дайын бұйымдар мен конструкциялардың сапасын бақылауды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындауға, жабдықтарды дұрыс таңдау жасауға үйретеді.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер

Мақсат
  • Ғылыми-теориялық ұстанымдары бетонды тану тұрғысынан студенттерге бетон өнімдерін өндіру технологиясын үйрету.
Міндет
  • Өндірістік процестің есептеулерді орындау үшін қажетті теориялық және тәжірибелік білім мен дағдыларды қалыптастыру үшін іргелі біріктіру.
Оқыту нәтижесі: білу және түсіну
  • Негізгі физикалық - механикалық, химиялық, құрылыс материалдарын, технологиялық және эксплуатациялық қасиеттерге бұйымдар мен құрылымдар, және де олар үшін нормативтік талаптарды негіздеу
Оқыту нәтижесі: білім мен ұғымды қолдану
  • Есептеу және заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану, сәулеттік жобалау және өнеркәсіптік ғимараттар үшін құрылымдардың қазіргі заманғы түрлерін негіздерін қоса алғанда, құрылыс өндірісі желілері компанияларының, жобалау әдістерін. Бетон және темір бетон бұйымдарын соңғы өндірістік әдістерін, керамикалық, безендіру, оқшаулау материалдары мен бұйымдарының пайдаланылуын. Технологиялық жабдықтарды өндіріп технологиялық операциялар жүзеге асыру.
Оқыту нәтижесі: талқылай білуді қалыптастыру
  • Құрылыс материалдары мен өнімдерін өндіру барлық кезеңдерінде шикізат пен өнім сапасын бақылау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын, олардың нәтижелерін аналитикалық бағалау құралдарын иелену - материалдар мен эксперименттік ағымдағы тестілеу кезінде стандартты және заманауи зерттеу әдістерін, құралдары мен жабдықтарды пайдалану.
Оқыту нәтижесі: коммуникативтік қабілеттіліктер
  • Сөйлеу этикетін ережелерін пайдалану үшін, жай-күйі туралы диалог, шетел тілі және халықаралық қарым-қатынас тілі әңгімелесу, мәтінді аудару, аңғартпалар жасауға, тезистер құру білуге қажет.Техникалық, қаржылық және психологиялық факторларды ескере отырып, өндірістік және басқаудың негізгі қарым-қатынас принципіне ие болуы қажет.
Оқыту нәтижесі: Оқу дағдылары немесе сабаққа қабілеттілігі
  • Оңтайландыру технология бағыттары мен материалдар, бұйымдар мен құрылымдарды қасиеттерін таңдау жалпы принциптері дайындау, нақты өндіріс тұрғысынан құрылған және өндірілген, материалдық құрамы процесі параметрлерін түзету бойынша іс-шаралар жүргізуге, сондай-ақ өнім сапасын қамтамасыз ету немесе жақсарту болып табылады.
Негізгі әдебиет
  • 1. Баженов Ю.М. и др.Технология бетона,строительных изделий и конструкций. 2.Стефанов Б.В. и др. Технология бетонных и железобетонных изделий. 3.Гершберг О.А. Технология бетонных и железобетонных изделий. 4.Баженов Ю.М., Комар А.Т. Технология бетонных и железобетонных изделий.