Атомдық техникаға арналған композициялық материалдардың технологиясы

Сипаттама: Материалдардың механикалық, жылуфизикалық және ядролық-физикалық қасиеттері; үйлесімділік мәселелері; ТВЭЛ-дің дәстүрлі және перспективалық құрылымдары оқытылады. Нәтижесінде білім алушы материалдардың негізгі типтерін, сыныптарын және топтарын, олардың құрамы мен қасиеттерін; болашақ материалдар мен олардың композицияларын жасаудың қазіргі заманғы әдістерін; ядролық энергетикалық қондырғылардың негізгі қасиеттері мен сипаттамаларының белсенді аймақтың материалдық құрамына және оның құрылымдық ерекшеліктеріне тәуелділігін білетін болады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер