Математикалық физика теңдеулері

Сипаттама: Пәннің мақсаты мен міндеттері: студенттерді математикалық физиканын әдістермен таныстыру және бұл математикалық әдістерді қолдана отырып физикалық есептерді шешу тәжірибесі, нақты физикалық жүйелердің қасиеттерімен математикалық объектілердің қасиеттерінің байланысын түсіну.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер