Дифференциалдық және интегралдық теңдеулер

Сипаттама: Оқу курсында келесі бөлімдерден теориялық және практикалық сұрақтары оқытылады: Ляпунов бойынша тұрақтылық пен бірінші ретті жеке туынды теңдеулері, Фурье қатарлары мен интегралдары, Вольтерр мен Федгольм интегралдық теңдеулері және Штурм-Лиувилль есебі

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Базалық пәндер